Drank en Horecawet

Ons werkgebied van drank- en horecawetgeving

Het werkgebied van de Drank- en Horecawetgeving omvat alle wetten en regels die van toepassing zijn op de verkoop en het schenken van alcoholische dranken in Nederland. Het gaat hierbij om regels die de volksgezondheid en openbare orde beschermen, zoals het voorkomen van overmatig alcoholgebruik, dronkenschap en openbare overlast.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het handhaven van de Drank- en Horecawet. Zij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen aan horecaondernemers en het toezicht houden op de naleving van de wet. Dit betekent dat gemeenten controleren of horecaondernemers zich aan de regels houden en of er geen overtredingen plaatsvinden, zoals het schenken van alcohol aan minderjarigen of het schenken van te veel alcohol.

Belangrijke aspecten van de Drank- en Horecawetgeving zijn onder andere de leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik en de regels voor verkoop en schenken van alcohol. Ook de eisen voor horecavergunningen en de handhaving van deze vergunningen zijn van groot belang. Daarnaast zijn er nog andere aspecten die relevant zijn, zoals de regels voor het organiseren van evenementen waarbij alcohol wordt geschonken.

Het is belangrijk dat gemeenten actief en adequaat toezicht houden op de naleving van de Drank- en Horecawet. Dit draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving en kan problemen als overmatig alcoholgebruik en overlast voorkomen.

Wat kan Archytes voor een gemeente betekenen?

Archytes is een detacheringsbureau dat ook gespecialiseerd is in de uitvoering van controles op de Drank- en Horecawetgeving. Dit houdt in dat zij namens gemeenten controles uitvoeren bij horecaondernemers. Wij controleren bijvoorbeeld of zij zich houden aan de regels die gelden voor de verkoop en het schenken van alcohol. Archytes kan bijvoorbeeld kijken naar de leeftijdscontrole, schenkbeleid, en sluitingstijden. Op basis van de uitkomsten van de controles kan Archytes advies geven aan de gemeente over mogelijke vervolgstappen. Op basis van dit rapport kan de gemeente handhavingsmaatregelen nemen indien nodig.

Hierdoor kan Archytes gemeenten ondersteunen bij het handhaven van de Drank- en Horecawetgeving. Op deze manier kunnen wij  bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving.

Bakkie doen
met Archytes

Zie je geen passende vacatures op onze website? Of wil je eerst persoonlijk kennismaken? Geen probleem! Laat het ons weten. Wij nemen contact met je op en zorgen voor een lekker bakkie koffie.

Meer informatie
Aanmelden