Ruimtelijke Ordening

Een medewerker Ruimtelijke Ordening bij de gemeente houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van ruimtelijke plannen en beleid. De belangrijkste taken van deze functie zijn het maken van Omgevingsplannen en het beoordelen van afwijkingen hierin. Dit betekent dat de medewerker Ruimtelijke Ordening zich bezig houdt met de inrichting van de openbare ruimte, zoals het bouwen van huizen, bedrijven en infrastructuur, maar ook met de bescherming van natuurgebieden.

Omgevingsplannen zijn plannen waarin alle regels staan die van toepassing zijn op alle activiteiten in de fysieke leefomgeving. Deze plannen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld bouwen, milieu, water, natuur en landschap. Een medewerker Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van deze plannen, inclusief het betrekken van belanghebbenden en het zorgen voor draagvlak.

Omgevingsplannen zijn plannen waarin is vastgelegd wat er wel en niet mag worden gebouwd of ontwikkeld in een bepaald gebied. Een medewerker Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk voor het maken en actualiseren van deze plannen, inclusief het zorgen voor een goede afstemming met andere plannen en wet- en regelgeving.

Daarnaast beoordeelt een medewerker Ruimtelijke Ordening afwijkingen van deze plannen, bijvoorbeeld als een bouwplan in strijd is met het geldende omgevingsplan. In dat geval adviseert de medewerker over de mogelijkheden en randvoorwaarden om toch tot een akkoord te komen.

Kortom, als medewerker Ruimtelijke Ordening bij de gemeente heb je een belangrijke rol in het vormgeven en bewaken van de fysieke leefomgeving. Je werkt nauw samen met andere disciplines en belanghebbenden en hebt veel verschillende contacten. Creativiteit, een goed ontwikkeld analytisch vermogen en communicatieve vaardigheden zijn dan ook belangrijke eigenschappen voor deze functie.