Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 (ABW 1)

De opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 (ABW1) richt zich op het opleiden van professionals die verantwoordelijk zijn voor het toezicht houden op de naleving van bouw- en woningwetgeving en het verlenen van omgevingsvergunningen. De wet- en regelgeving die van toepassing is op de bouw- en woningsector is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Daarom is het belangrijk dat professionals die werkzaam zijn in de bouw- en woningtoezicht sector op de hoogte zijn van de recente wet- en regelgeving. Ook de nieuw in te treden Omgevingswet is hierbij een belangrijk onderdeel.

De opleiding ABW1 gaat daarom in op de Omgevingswet, zoals de Omgevingsplanactiviteit en de Bouwactiviteit. Deze wetten vormen de basis voor het omgevingsrecht en hebben grote impact op de taken van ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. Vanaf 1 januari 2024 heeft de Omgevingswet officieel haar intrede gedaan, het is daarom van belang dat professionals die werkzaam zijn in deze sector kennis hebben van deze wetten en de bijbehorende regels en procedures.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding ABW1 is het toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving. De cursus behandelt dan ook de verschillende vormen van toezicht, zoals preventief toezicht en repressief toezicht.

Een ander belangrijk onderdeel van de opleiding ABW1 is vergunningverlening. De cursus behandelt de procedures en regels die van toepassing zijn bij het verlenen van vergunningen voor bouw- en woningprojecten. Hierbij wordt ook ingegaan op de verschillende soorten vergunningen en de criteria die daarbij worden gehanteerd.

Via Archytes zijn er mogelijkheden om de opleiding ABW1 te volgen.

Duur van de opleiding en afronding.

De opleiding ABW1 bestaat uit drie modules. Elke module sluit je af met een examen, bij het succesvol afleggen van dit examen ontvangt de deelnemer een certificaat. Wanneer alle drie de modules met succes zijn afgesloten ontvang je automatisch het diploma ABW1.

Voor de gehele opleiding staat een tijdsduur van één schooljaar.

Vooropleiding.
Je kunt deze opleiding volgen als je in het bezit bent van een MBO4 diploma en voldoende kennis hebt van bouwkunde. Indien het laatste ontbreekt is het verstandig om eens een kijkje te nemen bij de opleiding Elementaire Bouwkunde A.

Vervolgopleiding.

Wanneer je de opleiding ABW1 met goed vervolg hebt afgesloten kun je eventueel door met de opleiding ABW2. Deze opleiding geeft een verdieping op je opgedane kennis in de praktijk en de opleiding ABW1.