Elementaire Bouwkunde A

Elementaire Bouwkunde A

Elementaire Bouwkunde A is een opleiding die zich richt op de basisprincipes van de bouwkunde. Deze opleiding is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de bouwsector en die graag meer willen leren over de fundamenten van de bouwkunde.

Tijdens de opleiding Elementaire Bouwkunde A leer je onder andere over de verschillende materialen die gebruikt worden in de bouw, zoals beton, staal, hout en metselwerk. Je leert ook over de verschillende constructiemethoden die gebruikt worden bij het bouwen van gebouwen en andere constructies.

Daarnaast komen onderwerpen als het lezen van bouwkundige tekeningen, bouwtechnische berekeningen en bouwvoorschriften aan bod. Je leert hoe je deze kennis kunt toepassen in de praktijk.

De opleiding Elementaire Bouwkunde A is vooral bedoeld als basisopleiding en legt dus de nadruk op de fundamenten van de bouwkunde. Na het voltooien van deze opleiding kun je een vervolgopleiding volgen op het gebied van bouw- en woningtoezicht. De vervolgopleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 (ABW1) bouwt voort op de kennis die is opgedaan tijdens de opleiding Elementaire Bouwkunde. ABW1 is gericht op het toezicht houden op de bouw en de naleving van bouwvoorschriften en -regels.

Tijdens de opleiding ABW1 leer je onder andere over de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bouwsector en hoe je deze kunt toepassen in de praktijk. Je leert ook over de verschillende bouwtechnieken en -methoden, zodat je als ambtenaar bouw- en woningtoezicht kunt beoordelen of een bouwproject voldoet aan de gestelde eisen.

Kortom, de opleiding Elementaire Bouwkunde A biedt een brede basis in de bouwkunde en geeft je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om een carrière in deze sector te starten en om verder te studeren op dit gebied.

 

Wat je leert tijdens de opleiding Elementaire Bouwkunde A?

Wat kun je van jezelf verwachten na het behalen van je diploma Elementaire Bouwkunde A:

  • Inzicht in het gehele bouwproces en de daarbij behorende planning;
  • Bouwkundige tekeningen en bestekken lezen;
  • Bouwconstructies met verschillende soorten materiaal benoemen;
  • Herkennen en benoemen van bouwmaterialen en hun toepassingen;
  • Kennis van veelvoorkomende installaties in woningen;
  • Inzicht in de wijze van funderen;
  • Basiskennis op het gebied van bouwfysica;
  • Kennis van de afwerking van een gebouw;
  • Duurzaamheid van een gebouw.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding bestaat uit diverse klassikale lesdagen. De lessen vinden doorgaans plaats in de avond. Naderhand krijg je huiswerk mee om thuis uit te werken en voor te bereiden. De eerst volgende les zal dit weer behandeld worden. Tijdens de lessen krijg je uitleg en praktijkvoorbeelden van een vakspecialist bij wie je ook terecht kan met al jouw vragen.

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Als je de opleiding met succes afrondt krijg je het diploma Elementaire Bouwkunde A, erkend door Bouwend Nederland.

Voor wie?

Ontbreekt de basiskennis van de bouw? Wil je een bouwtekening goed kunnen lezen en snappen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt in de bouwwereld? En wil je een goede basis leggen voor de vervolgopleiding ABW1, dan is deze opleiding hét startpunt van jouw nieuwe carrière.