Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (ABW 2)

De opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (ABW2) is een verdiepende opleiding voor professionals die al ervaring hebben opgedaan in het vakgebied van bouw- en woningtoezicht en een vooropleiding ABW1 hebben afgerond. De opleiding richt zich op de nieuwe Omgevingswet en de daarbij behorende veranderingen in het vakgebied.

Tijdens de opleiding leren deelnemers alles over de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk van bouw- en woningtoezicht. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij toezicht en vergunningverlening, en hoe deze processen optimaal kunnen worden ingericht. Specifieke aandacht wordt gegeven aan brandveiligheid en complexe aanvragen. Waarbij deelnemers leren hoe ze deze vraagstukken kunnen oplossen en hun taken als ambtenaar op een professionele en deskundige manier kunnen uitvoeren.

De verdieping in de materie maakt het voor deelnemers mogelijk om hun kennis en vaardigheden op het gebied van bouw- en woningtoezicht verder te ontwikkelen en zichzelf te specialiseren in een specifiek vakgebied. Na het succesvol afronden van de opleiding zijn deelnemers in staat om op een professionele en deskundige wijze hun taken als ambtenaar op het gebied van bouw- en woningtoezicht uit te voeren en bij te dragen aan de veiligheid en kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Doelgroep

Medewerkers bij een gemeente als toezichthouder of vergunningverlener, en je wilt je kennis op dit vakgebied uitbreiden. Tijdens deze opleiding leer je moeilijkere vraagstukken te toetsen. Ook gaat men dieper in op diverse relevante wet- en regelgeving.

Aanpak

Tijdens de opleiding komen diverse complexe onderwerpen aan bod die je nodig hebt om aanvragen te beoordelen. Ook leer je welke mogelijkheden er zijn om handhavend op te treden tegen illegale situaties. Hierbij is het ook van groot belang dat jij weet hoe om te gaan met intimiderende situaties. De opleiding is net als ABW1 modulair opgebouwd en volg je dus in drie afzonderlijke modules.

Vooropleiding

Voor de opleiding ABW2 dien je in het bezit te zijn van een HBO diploma én het diploma ABW1. Wanneer je het diploma ABW1 nog niet hebt behaald, kijk dan eens op deze pagina.