Toezichthouder Bouwen en Wonen

TOEZICHTHOUDER BOUW

Een baan met een veelzijdige verantwoordelijkheid, waarin het werk op bouwlocaties, bij burgers, bedrijven en instellingen afwisselt met het werk op kantoor. Als toezichthouder bouw ben je verantwoordelijk voor het bouwtechnische deel van de controles. Het werk is afwisselend en uitdagend vanwege de vele diverse contacten, de diverse bouwsituaties en hoe hierop geanticipeerd moet worden.

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van nieuwbouw en bestaande bouwwerken, zoals monumenten en bouw- en sloopwerkzaamheden (exclusief asbest).
 • Je controleert op de naleving van veiligheidsvoorschriften en brandvoorschriften en het (oneigenlijk) gebruik van gebouwen en gronden.
 • Je zoekt daarbij actief de samenwerking met de uitvoerende partij (aannemer, particulier) en denkt mee in het oplossen van afwijkingen en overtredingen.
 • Je rapporteert de controle resultaten en treedt zo nodig op tegen overtredingen.
 • Verder behandel je klachten.
 • Ook regel je de administratieve afhandeling van controles, klachten en meldingen.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?

 • HBO-werk- en denkniveau op het deskundigheidsgebied Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening, gericht op complexe situaties.
 • Eventueel een aanvullende vakopleidingen, zoals ambtenaar bouw- en woningtoezicht 1 en 2, basiscursus Awb, Wro en omgevingsrecht.
 • Minimaal een afgeronde┬áMBO opleiding

Gevraagde competenties:

 • Goede onderhandelaar
 • Probleem oplossend handelen
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerking
 • Resultaatgerichtheid
 • Zorgvuldigheid