Toezicht en handhaving milieu

De milieuwetgeving is vaak aan verandering onderhevig. Als toezichthouder of handhaver milieu(wetgeving) moet je uiteraard op de hoogte zijn van alle gemeentelijke wetten en regels. Om jou te scholen in toezicht en handhaving milieu bieden wij de opleiding Handhavingsexpert Milieu (HAMIL) aan. Het accent in deze opleiding ligt op het opdoen van vaardigheden, naast uiteraard het verwerven van inhoudelijke vakkennis. Denk hierbij aan bemonsteringstechnieken en apparatuur (water, bodem, lucht), risicobeoordeling stoffen en de reguleringsketen. Deze opleiding geeft je de benodigde handvatten voor het goed kunnen uitvoeren van het toezicht houden én handhaven op het gebied van milieu.

 

Jouw resultaat

Na afloop van deze opleiding heb je je de kennis en vaardigheden eigen gemaakt om als toezichthouder of handhaver milieuwetgeving te kunnen werken. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet en kent de milieunormen en richtlijnen waaraan je moet toetsen. Je beheerst de technieken om zelf monsters te nemen en te analyseren en weet hoe je dient op te treden bij overschrijding van de normen. Kortom, alles wat je moet weten om te werken in de toezicht en handhaving milieu.

 

Doelgroep

Je bent (aankomend) toezichthouder of handhaver milieuwetgeving bij een gemeente, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), samenwerkingsverband, waterschap, provincie of regionale inspectie. Kernpunt is het toezicht op de Omgevingswet en andere inrichtingsgebonden wet- en regelgeving.

 

Aanpak

In deze opleiding Handhavingsexpert Milieu (HAMIL) ga je direct in de praktijk aan de slag met de jou aangereikte theorie. Daartoe volg je 7 modules. Je verdiept je in milieurecht, milieukunde en handhavingscommunicatie. Ook het proces van toezicht en handhaving komt aan de orde, evenals handhaving milieu en ondermijning en milieucriminaliteit.

In de module Proces van toezicht en handhaving staan de onderdelen Administratief toezicht, Bemonstering en analysetechnieken en het uitvoeren van milieucontroles centraal. Hoe gaat dat in zijn werk? Waar moet je op letten? Welke analysetechnieken heb je tot je beschikking?

Samen met je medestudenten werk je aan casuïstiek waarin je de vakinhoudelijke kennis kunt toepassen. Je krijgt in de opleiding niet alleen een goede basiskennis van de vakinhoud, je verbetert ook je professionele vaardigheden als handhaver/toezichthouder. Na afloop van deze opleiding Handhavingsexpert Milieu (HAMIL) heb je veel relevante kennis in huis. Je beschikt bovendien over de vaardigheden die nodig zijn voor een effectief bedrijfsbezoek en om je te profileren. Daarbij ben je je bewust van je bevoegdheden en plichten om tot een goed resultaat te komen.

Dit programma is ook in 2 delen te volgen. In dat geval volg je eerst HAMIL – Basis met 4 modules en daarna HAMIL – Verdieping met 3 modules.

 

Vooropleiding

Om deze opleiding te kunnen volgen dien je te beschikken over enige kennis van chemie. Bezit je geen kennis op dit gebied, dan raden we je aan eerst de Basistraining Chemie te volgen.

Daarnaast is het belangrijk dat je werkzaam bent (of van plan bent te worden) als toezichthouder of handhaver op het gebied van milieu(wetgeving). Wij verzorgen deze opleiding op HBO-niveau.