Wij weten hoe lastig het kan zijn

Sociaal Domein

De overheidsprofessionals van Archytes zijn zeer ervaren adviseurs met specifieke vaardigheden op de betreffende vakgebieden. Wij zijn dan ook in gesprek met de diverse partijen en investeren in deze transitie om u als klant zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Archytes

Werk

Archytes Overheidsprofessionals biedt professionals op het gebied van Werk. Dit beleidsterrein is nogal breed. Van regionaal arbeidsmarktbeleid tot individuele begeleiding van uitkeringsgerechtigden. Daarom ondersteunt Archytes Overheidsprofessionals u in Regionaal arbeidsmarktbeleid, Sociale werkvoorziening, de Wet werk en bijstand en Werkgeversbenadering.

Archytes

Inkomen

De gemeente krijgt steeds meer inkomensvoorzieningen door middel van decentralisaties in haar takenpakket. De invoering van de Wet werken naar vermogen heeft als gevolg dat de doelgroep die is aangewezen op gemeentelijke inkomensondersteuning doen groeien. Archytes Overheidsprofessionals kan u ondersteunen wanneer het gaat over inkomensvoorzieningen en rechtmatigheid. Wij hebben overheidsprofessionals op het gebied van Wet werk en bijstand, Bijzondere bijstand, Armoede- en minimabeleid en de handhaving bij misbruik van deze voorzieningen.

Archytes

Participatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning geeft aan dat meedoen zeer belangrijk is. Ook op het terrein van de Wet werk en bijstand en de daarvoor in de plaats komende Wet werken naar vermogen is dit het uitgangspunt. Archytes Overheidsprofessionals kan personeel leveren om op de onderstaande gebieden u te ondersteunen, maar u kunt ons ook om advies vragen voor afgebakende producten. 

  •     Wet maatschappelijke ondersteuning
  •     Wet werk en bijstand
  •     Wet werken naar vermogen
  •     Wet Inburgering
  •     Schuldhulpverlening
Afspraak plannen

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig contact met u op!